Latest News

Adbox

Selasa, 11 September 2018

Misa Tahun Baru Jawa: Umat kang Dewasa lan MandiriSelasa (11/9/2018) umat Paroki St.Lukas Pemalang nganakake Mis Suci mangayubagya tahun anyar Jawa 1 suro 1952.

Akeh umat nakokake, kena apa Mis Suci Tahun Anyar Jawa (1 Suro) ora dirayakake Senin bengi, 10 September nanging dirayaake dina Selasa bengi, 11 September wanci jam 6 sore?

Kaya ngene katrangane (Pastor Paroki Frans Kristi) : Adedasar petungan penanggalan Jawa Sultan Agungan, kanggo tahun 2018 iki, tahun anyar Jawa (1 Surya/Sura 1952 Be) utawa yen ing kalender Masehi. Tiba ana ing dina Rebo, 12 September. Iki ora pada karo 1 Muharam sing tiba ana ing dina Selasa, 11 September.

Dina Selasa, 11 September tanggalan warnane abang amarga migunaake penangalan Arab, yaiku 1 Muharam 1440 Hijriyah. Penanggalan iki digunakan para sedulur umat Muslim. Amarga awake dewe mangayubagya Tahun Anyar Jawa dudu 1 Muharam, mis Suci dianakake ana ing dina Selasa, 11 September 2018, utawa malam 1 Surya/Sura 1952 wanci jam 6 sore.

Ana ing Mis Suci Tahun Anyar, Pastor Paroki medarake surate Rasul Paulus kanggo pasamuwan ing Efesus lan sabda dalem Gusti anggitane Santo Mateus. Dene babagan kang dirembug yaiku Umat Kang Dewasa Lan Mandiri.

Umat kena diarani dewasa lan mandiri menawa duweni 3 prekara yaiku:
  1. Ora anut grubyuk/punya prinsip selaras dengan Injil.
  2. Tresna trinesnan/cinta mencintai.
  3. Pangurbanan/rela berkorban.
Bubar mis suci, umat pada kembul bojana bebarengan mangan jajan pasar. Guyub rukun nderek Gusti Yesus.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Visi Paroki

Paroki Santo Lukas Pemalang adalah persekutuan umat Katolik yang beriman mendalam, hidup, mandiri, dan memasyarakat sebagai tanda hadirnya Kerajaan Allah.
Recent Post